Các bước đánh giá sự hài lòng thực hiện theo các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Truy cập vào trang đánh giá sự hài lòng của người dân đối với việc thực hiện các thủ tục hành chính tại địa chỉ  http://sipas.nghean.bhxh.gov.vn

Bước 2: Xác định nơi cơ quan BHXH mà Ông/Bà tham gia hoặc thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN để lựa chọn sự đánh giá như hình dưới đây:

Bước 3: Xác định đánh giá về thủ tục hành chính hay đánh giá Viên chức thực hiện

Xin được giải thích một số thông tin về bố trí nội dung đánh giá như sau:

- Cột bên trái thể hiện lĩnh vực nghiệp vụ mà chức thông tin các viên chức thực hiện các thủ tục hành chính và các nghiệp vụ Ngành BHXH

- Cột giữa là nút để tìm các viên chức cần đánh giá được chứa trong các lĩnh vực tương ứng.

- Cột bên phải là để đánh giá các thủ tục hành chính.

Trên màn hình bước 3, để đánh giá Viên chức, Ông/Bà nhìn sang cột bên trái xác định bộ phận nghiệp vụ. Tiếp đến bấm vào nút  để tìm đến viên chức cần đánh giá. Ông/Bà lựa chọn Viên chức thông qua thông tin họ tên và ảnh cá nhân thực hiện việc đánh giá sự hài lòng đối với thái độ giao tiếp, việc hướng dẫn kê khai hồ sơ, giải thích những thắc mắc của người dân và sự tuân thủ các quy định trong việc giải quyết các thủ tục  BHXH, BHYT, BHTN.

Cũng trong màn hình này, để đánh giá thủ tục hành chính, Ông/Bà bấm vào nút  để đánh giá sự hài lòng đối với tổ chức các thủ tục hành chính về sự niêm yết công khai, đầy đủ, chính xác; nhận kết quả TTHC hoặc nhận trợ cấp BHXH đúng hẹn; Nộp thành phần hồ sơ nộp đúng quy định; thủ tục đơn giản phù hợp

Bước 4: Thực hiện việc đánh giá

  • Đánh giá viên chức

Sau khi bấm nút "Đánh giá viên chức" trong bước 3, màn hình xuất hiện như sau:

Lúc này Ông/Bà bấm vào nút "ĐÁNH GIÁ"  dưới tên và ảnh cá nhân của người cần đánh giá, màn hình đánh giá xuất hiện như sau:

 

Tiếp theo, Ông/Bà hài lòng theo mức độ nào trên các nội dung tiêu chí đánh giá thì chọn theo các mức độ đã liệt kê trên màn hình. Lưu ý không bỏ sót bất kỳ dòng nào trước khi bấm nút “ Gửi đánh giá”. Trong trường hợp Ông/Bà có ý kiến khác hoặc cần sự phản hồi thông tin từ cơ quan BHXH, xin vui lòng ghi thông tin liên lạc cá nhân, số điện thoại.

  • Đánh giá thủ tục hành chính

Trong màn hình bước 3, sau khi Ông/Bà bấm vào nút  "Đánh giá thủ tục hành chính" màn hình đánh giá thủ tục hành chính xuất hiện như sau:

Ví dụ: Ông/Bà cần đánh giá người tiếp nhận hồ sơ tại BHXH thị xã Cửa Lò, trên trang chủ, bấm chuột vào nút   (Thực hiện Bước 2), màn hình xuất hiện như bước 3. Tiếp theo bấm nút  tương ứng trên dòng mà ô bên trái là